In een tweetal publicaties in de bladen van onze vereniging is de laatste tijd aandacht gegeven aan sponsen in Eocene zandstenen van het strand bij Cadzand (Van Nieulande, 2002,2005). Mijn broer Maarten en ik hebben vroeger veel gezocht in de zandstenen die bij het Zwin op het strand liggen. We noemden ze ‘Zwinstenen’. In twee duinpannen aan de Belgische zijde lagen eindjaren zestig vele duizenden van deze stenen (zie ook Nolf, 1969). Het was ons toen een raadsel waar deze stenen vandaan kwamen: ze konden immers niet zomaar bij een of andere stormvloed over de eerste rij duinen heen zijn geslagen – dan zou het duin weggeslagen moeten zijn. De desbetreffende duinen en duinpannen zijn inmiddels door erosie verdwenen, maar tegenwoordig kun je aan de Nederlandse zijde van de Zwingeul in de duinen een laag met daarin Zwinstenen zien. Ik denk nu dat het de resten van oude stranden waren, uit de tijd dat de Zwingeul breder was dan nu. Ook zuid-westelijker, aan de Belgische kust, komen dergelijke stenen voor; vroeger zou dit met name tussen Blankenberge en den Haan het geval zijn geweest (Leriche, 1932).