Tijdens de jubileum excursie naar Miste in 2003, vond ik tussen de Cancellaria twee afwijkende Trigonostoma's, enerzijds Trigonostoma barnardi anderzijds, maar veel minder waarschijnlijk, Trigonostoma apertum. Ik wil er graag verder onderzoek naar doen. Mijn verzoek aan onze leden: Zouden jullie, als je naar de Winterbijeenkomst (zie pagina 56 in deze Afzettingen) gaat, je exemplaren van Trigonostoma harnardi en T. apertum willen meenemen? Als vergelijkbaar materiaal wil ik ze graag bekijken en een aantal metingen verrichten.