In de rubriek Opmerkelijke vondsten van Afzettingen, oktober 2004 vermeldt Harold van der Steen een opmerkelijk fossiel uit Liessel. In de (18e eeuwse) collectie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen bevindt zich een voorwerp dat enige gelijkenis vertoont.