Op 1 oktober 2005 ontving Freddy van Nieulande in Museum Schokland de Van der Lijn-onderscheiding voor zijn wetenschappelijke verdiensten op het gebied van West-Europese fossiele schelpen. De prijs werd uitgereikt door burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard van de gemeente Noordoostpolder. De Van der Lijn-onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich als amateur verdienstelijk hebben gemaakt voor de geologie in Nederland met prestaties op een wetenschappelijk niveau. De onderscheiding is genoemd naar Pieter van der Lijn, een belangrijke grondlegger van de amateurgeologie in Nederland. Freddy van Nieulande is de elfde ontvanger van deze onderscheiding, na gelauwerden als onder anderen Leen Hordijk, Dick Mol, John Jagt en Klaas Post. Hierna een kort verslag van de gebeurtenis.