Op dit moment zijn er al verschillende checklisten van het Miste materiaal teruggestuurd en worden er niet minder dan 75 soorten genoemd, die nieuw zouden zijn voor Miste. Om te checken of het hier ook werkelijk voor Miste nieuwe soorten betreft, zullen te zijner tijd de genoemde soorten bekeken en gefotografeerd worden. Zover is het echter nog niet. We verwachten van een aantal mensen nog checklisten of aanvullingen op hun lijst (uitzoeken van fijn materiaal is tijdrovend). We verwachten, dat het aantal nieuw genoemde soorten nog zal toenemen. Naast de checklisten willen we ook zoveel mogelijk literatuurgegevens verzamelen. In het verleden zijn er in diverse bladen (o.a. Basteria, Kreukel) artikelen over Miste geplaatst. Het zou wel interessant zijn om deze artikelen (bijvoorbeeld via kopie of email) te kunnen inzien, zodat we een idee krijgen wat er in het verleden al allemaal geschreven is over deze vindplaats. Verder zijn er vanaf 1984 in de lijst van Arie Janssen al diverse namen veranderd (zie lijst). Ook andere mensen zijn met inventariseren begonnen. Sylvia Verschueren en Taco Bor met de tanden van de kraakbeenvissen. Ook kwamen er reacties van Klaas Nijholt en Henri Jansen die het zonde vonden, dat er aan de overige diergroepen geen aandacht werd besteed en die dit verder wilden uitwerken. Genoeg animo dus voor het verwerken van deze interessante fauna van een bijzondere vindplaats.