Over de vroege evolutie van de apen is nog weinig bekend. Het vinden en beschrijven van een Eocene aap is dan ook een goede manier om in Nature te kunnen publiceren. Dergelijke vondsten vullen immers vrijwel per definitie een gat in onze kennis. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beschrijving van vondsten van de primitieve aap Biretia uit het Eoceen van Egypte (lit. 4). De Vroeg en Midden Eocene vondsten van apen uit Afrika waren op de vingers van een hand te tellen. De oudste fossielen zijn een paar losse kiezen uit Algerije van Algeripithecus, die gedateerd zijn op zo’n 45 miljoen jaar oud. Uit het late Midden Eoceen van datzelfde land was er dan ook nog een enkele kies van Biretia piveteaui, en dan had je het gehad. In het Laat Eoceen wordt het allemaal dan veel beter, met name door de vondsten bij het Egyptische Fayüm.