Glas komt in de vrije natuur in drie groepen voor: Obsediaan, Fulgariet en als impactglas. De eerste heeft een vulkanische oorsprong, de tweede zijn de zogeheten bliksembuizen en ontstaan tijdens blikseminslagen. De derde groep tenslotte wordt gevormd bij grote meteoriet inslagen waarbij ook kraters ontstaan; hieronder vallen tektieten en de grotere glasbommen. Het stuk glas van afbeelding 1 komt uit de Ries en is het grootste exemplaar van de 7 geborgen stukken. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere stukjes. Het glas is op de meeste plaatsen doorzichtig helder en op andere plaatsen glanzend zwart. De vondst dateert van 2001.