Waarschijnlijk toch wel een ietwat cryptische titel. Een voorstel voor een andere naam van onze vereniging is dit niet. Alhoewel, er is misschien toch wel aanleiding voor. Het Tertiair bestaat niet meer volgens de laatste indeling als gepubliceerd in ‘ A geologie time scale 2004’ (Gradstein, F., J. Ogg, A. Smith. 2004). Tegenwoordig moeten we de benamingen Paleogeen en Neogeen gebruiken. Over het hoe en waarom leest u sinds kort meer op de webstek onder Stratigrafie (www.wtkg.org/stratigrafie.htm). Daar vindt u nog veel meer over de indeling van het Paleogeen, Neogeen en het Kwartair.