2 en 3 september 2006 – Zeeuws- en Oost Vlaanderen Voor dit weekend is het programma als volgt: 2 september: Bezoek aan groeve De Kauter Nieuw Namen, aan het land van Saeftinge, aan de Schelde. 3 september: Deze dag een bezoek aan kleigroeve bij Kruibeke (Boomse klei). Meer informatie op de pagina hiernaast. Zie bijgevoegde convocatie. 7 en 8 oktober 2006 – Tezamen met de PPL Dit weekend zal bestaan uit een dag met lezingen en een dagexcursie naar een nader te bepalen kleigroeve. Meer informatie en aanmelden alleen bij: Robert Marquet, Constitutiestraat 50, 2060 Antwerpen, tel. 03.236.56.88, email: Robert.Marquet@EHSAL.be