Tevens verslag van een éénpersoons paas-excursie naar het Breskense strand, op zoek naar de ideale muizenkies. Na eerdere vondsten van woelmuiskiezen op het strand van Breskens, waarvan één kies verrassend oud bleek te zijn (zie Afzettingen 26 (3): 47-51, fig. 2 en 3), bekroop me dit voorjaar weer de drang verder te gaan zoeken, in de hoop nog eens zo’n mooie vondst te doen.