Sinds een paar jaar ben ik geïnteresseerd in fossiele scaphopoden en het heeft het mij steeds verbaasd hoe weinig er eigenlijk bekend is over deze groep mollusken. Een ieder van ons heeft de buisvormige schelpen wel eens gezien of gevonden, maar veel informatie is er niet in vergelijking tot andere groepen mollusken zoals bivalven (tweekleppigen) en gastropoden (slakken). Dat is opmerkelijk omdat het een fascinerende groep betreft die een niet onbelangrijk deel uitmaakt van de bodemfauna van de wereldzeeën en van de ons goed bekende fossiele tertiaire fauna’s. In een drietal artikelen zal ik proberen de kennis en meest recente inzichten over de Scaphopoda toegankelijk te maken. In het eerste deel zal ik ingaan op de biologie en de schelp van het dier, in het tweede deel op het onstaan en de ontwikkeling van de scaphopoden en in het derde en laatste deel op de classificatie van scaphopoden en de problemen die daarmee samenhangen in relatie tot een aantal fossiele scaphopoden uit het Neogeen van het Noordzeegebied.