Voor de rest van dit j aar zijn er geen excursies gepland. Over het excursieprogramma van 2007 zal in het komende nummer van Afzettingen meer worden meegedeeld. Suggesties en ideeën daaromtrent zijn overigens zeer welkom. Stef Mermuys, tel. 010-521 47 71, emai 1: s.mermuys@bergschenhoek.nl