Toen Jacques Parren in 2005 een oproep plaatste om te gaan werken aan de revisie van de rijke fauna van Miste, heb ik me spontaan aangemeld, juist omdat ik enkele soorten in mijn collectie heb, die niet voorkwamen in het boek van Arie Janssen uit 1984. Dit boek wordt als het handboek voor deze fauna beschouwd. Wel zijn in de loop der j aren enkele vondsten van nieuwe soorten in diverse kleine publicaties gemeld, maar dit omvatte zeker niet alle soorten, die ondertussen uit het materiaal van deze vindplaats waren gekomen. Ik had voor mezelf al een digitale controlelijst gemaakt, die gemakkelijk was aan te passen, zodat hij als basis kon dienen bij de inventarisatie.