Het opstellen van het jaarlijkse excursieprogramma met excursies waarvoor naar verwachting voldoende belangstelling bestaat in combinatie met gunstige toelatingsvoorwaarden wordt met het jaar moeilijker. Het (voorlopige) programma voor 2007 telt slechts 2 excursies, die met zekerheid doorgaan. De afgelopen jaren zijn te vaak excursies in het vooruitzicht gesteld die wegens het niet verkrijgen van de nodige toegangsvoorwaarden moesten worden afgelast. Daarentegen heeft het ook geen zin om excursies te plannen waar weinig belangstelling voor bestaat, maar die beslist interessant zijn! Voorbeelden hiervan zijn de laatste Kaloot en Almere excursies waar respectievelijk 2 en 1 deelnemer op af kwamen. Om de belangstelling van de leden met betrekking tot excursie(bestemmingen) te peilen komt er binnenkort een enquête uit. U wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te werken opdat het excursieprogramma (nog) beter aansluit op uw wensen.