Aan deze bijeenkomst is gekoppeld de Algemene ledenvergadering. De bijeenkomst wordt gehouden in Naturalis, Leiden. Zie bijgevoegde convocatie. De plaats waar de bijeenkomst wordt gehouden is nog niet met zekerheid bekend.