Bij deze Afzettingen is een enquête over excursies en webstek bijgesloten. De aanleiding voor deze enquête is samengevat: Het is de afgelopen jaren steeds lastiger gebleken geschikte locaties te vinden voor excursies met een groep. Veel bekende locaties zijn niet meer toegankelijk en nieuwe locaties dienen zich maar mondjesmaat aan of zijn slechts tijdelijk toegankelijk. De zoektocht naar fossielen is een zoektocht naar geschikte locaties geworden. Het is daarbij belangrijk te weten wat de leden willen om maatwerk te kunnen bieden. De webstek bestaat inmiddels een aantal jaar. De site is ooit opgezet met het idee ‘we willen op internet aanwezig zijn’, in een tijd waarin internet nog geen gemeengoed was. Inmiddels is internet voor veel leden een prettig hulpmiddel bij de geologische interesse. De webstek wordt dit jaar volledig opnieuw opgezet! Daarbij is hel nadrukkelijk de bedoeling om aan te sluiten bij de wijze waarop u als lid internet gebruikt en welke rol de webstek daarin kan spelen. Het zal duidelijk zijn dat voor zowel de organisatie van excursies als het opzetten van de nieuwe webstek het belangrijk is uw mening en wensen te kennen. Wij hopen dat u gebruik maakt van deze gelegenheid uw mening te geven.