Het dorp Rockanje ligt nabij de westelijke punt van het voormalige eiland Voome in de provincie Zuid-Holland. In de loop van de twintigste eeuw heeft dit van oorsprong agrarische dorp zich samen met het enkele kilometers noordelijker gelegen Oostvoome, ontw ikkeld tot badplaats. Hoofdzakelijk ten behoeve van de Rotterdamse regio. Op wat kleinere schaal is dat nog steeds het geval. Alhoewel de laatste decennia het strandgenoegen meerverplaatst is naar Benidorm en andere exotische oorden is er op beperkte schaal nog steeds sprake van een badplaats. Merendeels bestaande uit dagrecreatie.