Op een goede, ik mag wel zeggen gouden dag, ontdekte Jan Boes op internet een excursie van de Tertiary Research Group nam Abbey Wood, London. Roel en ik kenden Abbey Wood uit het verleden (1983), toen de toegang nog vrij was. Het volstond je te melden bij een tuinhuisje in een park. Een man met een sleutel liep met je mee het belendende bos in en verschafte je toegang tot een enorme zandbak tussen de bomea waar je omwille van de veiligheid niet dieper dan 18 inch mocht graven. Men had er zelfs begrip voor. dat Roel en ik, Nederlanders zijnde, niet precies wisten wat 18 inch was. En daar zaten we dan enige uren te zeven met een echte spiksplinternieuwe tuinzeef (bedoeld om grind uit tuinaarde te zeven) en een keukenzeef. Dat was onze eerste kennismaking met het Lesnes Shell Bed. Yprcsicn. Eoceen. waar behalve schelpen ook veel haaientanden in voorkwamen. Vanwege onze plezierige herinneringen aan de plek en de leuke vondsten die wij toen als beginnelingen gedaan hadden. leek het ons een uitstekend idee om aan de excursie deel te nemen. Daar komt nog bij, dat tegenwoordig de excursie van de TRG de enige manier is om in Abbey Wood te kunnen verzamelen. Jan gaf ons op voor de excursie op 8 oktober 2006 via internet (wat een zegen, dat internet!) en we kregen toestemming om deel te nemen. Het regelen begon (overtocht, overnachting, zeven, waterbakken, andere vindplaatsen in de buurt). En het fantaseren over vondsten en het aantal emmers met materiaal begon!