Reeds vanaf 2001 houd ik mij bij tijd en wijle bezig met het inventariseren van de Deltaboringen. Deze zijn indertijd terechtgekomen bij Naturalis. Deze boringen zijn meter voor meter gemonsterd, imniddels heb ik zo’n 2000 meter onder ogen gehad. Een uitvoerige verhandeling over deze boringen houdt u van mij nog tegoed. Zo nu en dan wordt het oog getroffen door iets fraais of (voor mij) onbekends. Van een aantal van deze zaken wil ik jullie van tijd tot tijd deelgenoot maken in een rubriekje ‘Snoepjes uit de Delta’.