In 2006 kwam het bestuur driemaal bijeen: op 13 januari, 10 maart en 15 september. Onderwerpen waarover gesproken werd zijn onder meer: het functioneren van het bestuur, de inhoud en verschijnen van Cainozoic Research en Afzettingen, het organiseren van excursies en de website.