Vorig jaar moest hier worden geconstateerd dat het ontvangen bedrag aan contributies sterk was achtergebleven bij de begroting. Dat is nu gelukkig niet het geval. Notoire wanbetalers zijn als lid geschrapt, terwijl op hun contributiebetaling wel was gehoopt, maar niet meer gerekend. Sterker nog, de verwachting is dat uiteindelijk iets meer aan contributie 2006 zal worden ontvangen dan was begroot. De post die in het overzicht direct opvalt, betreft de productiekosten van CR; € 2.430,- minder dan begroot! Hoe kan dat? Ter toelichting het volgende. Na de overeenkomst met TR tot gezamenlijke publicatie van dit wetenschappelijke tijdschrift is er destijds door allerhande aanloopproblemen, ondanks enorme inzet van onze redacteuren, een flinke vertraging ontstaan in de daadwerkelijke publicatie van de eerste vijf volumes. In het financiële overzicht moest er, zolang het inhalen nog niet was voltooid, jaarlijks telkens noodgedwongen worden uitgegaan van schattingen, zonder dat er voldoende ervaringscijfers beschikbaar waren. Het eerste volume dat werd uitgebracht was een extra ‘dik’ nummer met navenant hoge kosten. Vanaf dat moment is voor de jaarlijkse schattingen min of meer uitgegaan van deze (hoge) kosten. In 2006 is weer een flinke inhaalslag gemaakt (alleen vol. 6 loopt nog achter) en we kunnen nu vaststellen dat de volgende volumes telkens geringer van omvang waren dan het startnummer. De gemiddelde kosten waren ruim € 3.000,- per volume. Het in het jaaroverzicht 2006 verantwoorde kostenbedrag van € 1.570,- moet nu gelezen worden als: € 3.000,-jaarkosten 2006 minus € 1.430,- voordelig verschil tussen werkelijke en in voorgaande jaaroverzichten verantwoorde kostenbedragen.