In 2006 zijn 3 excursies georganiseerd. De belangstelling voor de excursies was over het algemeen goed, met uitzondering van de Kaloot excursie op 1 april. Slechts 2 deelnemers, waarvan 1 introducé, namen de moeite om de reis naar Zeeland te ondernemen. Toch was Freddy van Nieulande bereid gevonden om, samen met zijn vrouw, voor slechts een klein gezelschap de excursie te leiden en het excursieverslag te verzorgen. De paasexcursie van 14 tot en met 17 april ging, bijna traditioneel, naar het Bekken van Parijs. Ditmaal naar de Champagnestreek met als belangrijkste bestemming de vindplaatsen bij Fleury-la-Rivière. Hier zijn nog steeds voldoende mogelijkheden om met een groep te verzamelen. Een aantal van de circa 20 deelnemers heeft in kleinere groepjes de nabijgelegen vindplaatsen bij Arty, Venteuil, Damery, Pourcy, de wijngaarden bij Fleury en tol slot een tijdelijke ontsluiting langs de D22 ten noorden van Fleury bezocht. Net als in 2004 werd er gekampeerd op de boerderij camping te Vandières. De excursieleiding lag in handen van Anton Janse en Stef Mermuys. De excursieverslagen zijn van Ton van Eijden (sfeerimpressie) en Een Vaessen (geologie).