De najaarsbijeenkomst wordt gehouden in het Natuurmuseum in Rotterdam. Zie bijgevoegde convocatie. Op deze dag wordt er in Naturalis een extra bijeenkomst gehouden. Onder voorbehoud tezamen met de WPZ (Werkgroep Pleistocene Zoogdieren).