De geplande excursie Egem 9 juni is vervallen wegens de op dezelfde dag gehouden determinatiedag ‘Mill/Langenboom fossielen’ (voor meer informatie daarover zie www.fossiel.net). Een verzoek aan de groevedirectie om de Egem excursie enkele weken te verplaatsen is helaas niet positief beantwoord. De komende tijd worden geen toelatingen meer afgegeven voor het zoeken naar fossielen in de kleiput.