Veel van onze lezers zullen zich nog de succesvolle verzameltochten herinneren, die de WTKG (en vele particulieren) jaren geleden maakte naar het onvolprezen Aquitaine-bekken. En velen zullen zich dan ook herinneren, dat ik bij iedere deelnemer daarna geleurd en gezeurd heb om de pteropoden (dat zijn vleugelslakjes) uit hun monsters te mogen bekijken, Limacina's, Cavolinid’s, Vaginella’s .... Van diverse lieden heb ik inderdaad een aantal van die beestjes al meer dan tien jaar in beheer.... schande over mijn hoofd! De moeilijkheid bij het maken van een Aquitaine-pteropoden artikel is voor mij vooral dat er een groot aantal verschillende locaties en afzettingen bemonsterd zijn, en dat ik zelf onvoldoende op de hoogte ben met de litho- en chronostratigrafie van dat gebied, en ook dat mijn geïsoleerde positie in Malta er voor zorgt dat ik literatuur daarover maar moeizaam te pakken krijg.