Het verzoek van onze webmasters, een paar weken geleden, om foto’s van vroegere Miste-acties in te zenden, bracht mij ertoe om enkele foto-albums uit ‘de goede oude tijd’ eens door te lopen. Dat ging toen nog met 6x9 afdrukjes, die werden ingeplakt, niks digitaal of computer. Hierbij reproduceer ik er een paar, om te proberen de sfeer en het fanatisme van ‘toen’ duidelijk te maken. Helaas, heb ik destijds, bij het inplakken van de foto’s niet duidelijk vermeld wanneer de opname’s gemaakt zijn, maar de situatie van de eerste foto herinner ik me nog zo goed, dat ik een en ander in mijn oude veldboek en met behulp van de publicatie heb kunnen terugvinden. Want gepubliceerd werd het, vanzelfsprekend! Alle foto’s dateren uit de periode zeventigerjaren, dat de WTKG zeer actief was in de omgeving van Tongeren. Anders dan de tegenwoordige veldwerktochten van de Werkgroep was toen niet (altijd) het hoofddoel om zo veel en zo mooi mogelijk fossielmateriaal te verzamelen, maar om volgens de oorspronkelijke doelstellingen van de vereniging ‘een positieve bijdrage te leveren tot de kennis van de Tertiaire en Kwartaire afzettingen’.