Astarte goldfussi is een vrij algemeen voorkomende soort in Miocene afzettingen. Ontsluitingen in het Antwerpse, Miste, Dingden en Stemerdink hebben een ruime hoeveelheid vergelijkingsmateriaal van deze soort opgeleverd. Omtrent herkomst, overgangen naar gelijktijdig voorkomende soorten als Astarte radiata en gracilis convexior hebben diverse auteurs zich de tanden stukgebeten. Hinsch creëerde deze soort in een verhandeling ‘Leitende Molluskengruppen im Obermiozan und Unterpliozan des östlichen Nordseebeckens”.