Jaren geleden keek ik naar een documentaire over scholen. De boodschap die de makers over wilden brengen was dat scholieren weliswaar veel leren, maar het systeem niet in staat leek om ze daadwerkelijk inzicht bij te brengen. Om dit punt te onderstrepen kregen scholieren van een Amerikaanse high school op hun afstudeerdag een paar vragen. Zo kregen ze onder andere een stuk hout in handen en moesten reageren op de stelling dat het hout van lucht gemaakt was. Zonder uitzondering vonden de leerlingen dat onzin. Hout was zwaar, en zoiets kon toch niet uit iets ongrijpbaars als lucht ontstaan. Echt eerlijk vond ik de test niet. In de eerste plaats geef je geen moeilijke vragen op een afstuderen. En ik weet zelfs niet of bij mij, als afgestudeerd bioloog, wel meteen het kwartje gevallen was. Het juiste antwoord was, dat hout inderdaad van lucht gemaakt wordt. Middels de fotosynthese maken bomen de suikers die dienen als bouwmateriaal voor allerlei onderdelen, waaronder het cellulose waaruit het hout is opgebouwd. Een boom is een grote machine, waarbij de bladeren voordurend kooldioxide opnemen en omzetten in suikers. Groot zijn helpt, want dan kan je het licht wegvangen, waardoor kleinere planten letterlijk bij je in de schaduw blijven staan.