De tijd gaat snel. Voordat je weet is er een jaar voorbij, een j aar waarin het vizier meer stond op de enquête en een nieuwe webstek. Dat neemt niet weg dat er een aantal kleinere uitbreidingen op de huidige webstek is geweest. Ze zijn u daarom misschien niet opgevallen. We willen ze bij deze onder uw aandacht brengen: • Opmerkelijke vondsten als gepubliceerd in Afzettingen, maar op de webstek met de foto’s in kleur (Opmerkelijk vondsten); • Fotoverslagen van: – Miste determinatiedag te Almelo; – de paasexcursie naar het Loire bekken (activiteiten); • De inhoudsopgave van Contributions/CR vanaf 1995, nummer 4. De bedoeling is dit verder uit te breiden met ook de oudere afleveringen (Periodieken); • Enkele soortenlijsten (Geologie), namelijk: – Kraakbeenvissen, Miste; – Otolieten, Miste; – Vogels Langeboom/Mill. Met dank aan degenen die hun bijdrage in hebben geleverd. Uiteraard is uw bijdrage ook welkom! Dit kan bijvoorbeeld ook een soortenlijst zijn.