Om de Nederlandse kustlijn te handhaven worden regelmatig zandsuppleties uitgevoerd. Dit najaar was het weer de beurt aan het strandvak Onrustpolder op Noord-Beveland (ook wel bekend als De Banjaard). Later dit najaar (6 tot en met 19 november) is het strand bij Oranjezon op Walcheren gesuppleerd. Wegens tijdgebrek heb ik bij deze laatste suppletie geen poolshoogte kunnen nemen.