Het bestuur kwam in 2008 een vijftal keren bijeen: op 18 januari, 7 maart, 26 juni, 26 september en 7 november. Bespreekpunten waren onder meer de inhoud en het verschijnen van Cainozoic Research en Afzettingen. Zwaartepunt van de discussie lag vooral bij de vergrijzing van het ledenbestand en in relatie hiermee de noodzakelijke aanwas van nieuwe, jonge leden.