De afgelopen decennia is er met de traditionele WTKG paasexcursie vrijwel steeds gezocht in het Bekken van Parijs. Helaas wordt het echter steeds moeilijker om toegang te krijgen tot goede verzamel-locaties. Bovendien kennen veel WTKG-ers de bekende plaatsen inmiddels van haver tot gort. Hetgeen niet wegneemt dat er elke keer weer voldoende deelnemers zijn. Sinds een aantal jaren wonen Een en Rieja Vaessen bij Le Petit-Pressigny in het Loire-gebied. Jarenlang waren hier geen WTKG-excursies georganiseerd, voornamelijk omdat het moeilijk is om toestemming voor verzamelen te krijgen op de weinige nog bestaande goede vindplaatsen. Maar Een kent inmiddels een aantal belangrijke mensen, en via deze contacten lukte het hem toegang te krijgen tot een paar historische locaties. Een hele prestatie, want dat was iets wat zelfs Franse verenigingen niet voor elkaar hadden gekregen. In 2007 werd hierdoor een interessante paasexcursie mogelijk, waaraan veel WTKG-ers deelnamen, en waarbij veel leuk materiaal werd gevonden. Het lag dan ook voor de hand om op herhaling te gaan.