Onlangs wees Henri Jansen mij op bovenstaande website van Kurt Stüber, een verzameling historische en moderne biologieboeken (ofschoon vanaf 1997 alleen verzamelingen foto’s). Zo trof ik er de uitgave ‘Die Fossilen Foraminiferen des Tertiaren Beckens von Wien’ van Alcide d’Orbigny aan (met een ‘r’ teveel in de naam op de site!), een uitgave uit 1846. Even voor de liefhebbers; een revisie van deze monografie is uitgekomen in 1985, als Abhandlung 37 van de Geol. Bundesanstalt.