Onlangs is toestemming gekregen om weer een excursie naar de groeve in Egem te organiseren. De exploitatie van de groeve ligt sinds lange tijd stil hetgeen tegenstrijdige berichten opleverde over de bereikbaarheid van de felbegeerde haaientandenlaag. Om hier duidelijkheid in te krijgen is de groeve eind augustus bezocht. Het talud waar de ‘haaientandenlaag’ uitgegraven werd is ingestort en begroeid. De laag is niet meer toegankelijk. In het talud is waarschijnlijk al twee of drie jaar niet meer gegraven, er zijn in ieder geval geen graafsporen meer te zien. Vlak voor het talud is de groeve zeer diep uitgegraven. Dit gedeelte staat nu onder water. De uitgraving is zeer steil, bijna loodrecht naar beneden. Voor zover zichtbaar bestaat de oever uitsluitend uit klei. Het grootste deel van de groeve is droog en er wordt op twee plaatsen water weggepompt. Er wordt momenteel geen klei afgegraven. De graafmachine (excavateur) staat werkloos weg te roesten vlakbij de diepe onder water staande uitgraving in de groeve. Als de ontginning van de groeve weer verder gaat dan zal dat vrijwel zeker op de bodem van de groeve zijn en niet in het talud waar de haaientandenlaag zit. Voorlopig heeft een excursie naar deze groeve weinig zin. Wij houden u op de hoogte.