Het moet me van het hart dat ik me mateloos geërgerd heb aan het artikel over Ferme de 1’Orme van Henk Mulder, in Afzettingen 30(3), 2009. Verzamelen deden en doen we allemaal graag, ik ben daar geen uitzondering op, zoals velen van u maar al te goed weten. Het is ons ook bekend dat vele goeie vindplaatsen die we vroeger zonder moeite konden bemonsteren gedurende de laatste jaren ‘verboden gebied’ zijn geworden. Ook is bekend, dat hiervan veelal het gedrag, of de misdragingen, van verzamelaars de oorzaak is. Het illegaal of clandestien bemonsteren van vindplaatsen, hoe aantrekkelijk die ook kunnen zijn, moet ten stelligste worden afgeraden. Toestemming van eigenaar of beheerder moet, nee MOET, verkregen zijn.