Dit is deel 5 van de in het totaal 6 delige serie over het mariene Mioceen uit boringen in de omgeving van Kevelaar. Deel 6 zal de Geleedpotigen (Arthropoda) en Stekelhuidigen (Echinodermata) behandelen.Velen zullen de reeds verschenen delen al kennen, en weten dus een beetje wat ze verwachten kunnen. Deze band gaat over de gevonden gewervelden, in dit geval uilsluitend vissen, kennelijk zijn er geen andere gewervelden aangetroffen.