De miocene vertebraten fauna van het Loiregebied is zeer di- vers en verdeeld over de zes klassen. De klasse zoogdieren levert het grootste aantal soorten en is door de diversiteit zeer belangrijk voor de kennis op het gebied van miocene vertebraten fauna’s. Aan het eind van dit artikel vindt u nog een uitgebreide soortenlijst van de verte- braten van het Loiregebied (zie pagina 23-26).