Dit jaar is afgesloten met een negatief saldo van € 136. Dat lijkt wel mee te vallen, maar dit bedrag is geflatteerd door een terugbetaling van TNT-post van € 360, vanwege een foutieve rekening in 2008. Dat betekent dus dat de werkgroep dit jaar op een wat te grote voet heeft geleefd. Gelukkig is dit gezien de financiële positie geen echt bezwaar, maar het streven moet toch zijn dat de werkgroep jaarlijks uitkomt. Bij de uitgaven heb ik de post ‘Oprenting algemeen fonds’ geschrapt, omdat het hier een virtuele uitgave betreft, waarmee aan een deel van het kapitaal van de vereniging een naam wordt gegeven. De hogere uitgaven van dit jaar zijn veroorzaakt door de uitgave van CR6, die mede door de kleurplaten nogal hoog uitviel, door hogere vergaderkosten, omdat we éénmaal op een niet kostenloze locatie vergaderden en een spreker een extra vergoeding hebben toegekend, en door de kosten van de zeef-excursie in Boxtel, die slechts gedeeltelijk door de excursiebijdragen werd gedekt. Natuurlijk kan de zeefexcursie in Boxtel als een bijzondere gelegenheid worden aangemerkt, waardoor een bijdrage uit het kapitaal van de vereniging niet onterecht is.