Omdat de mogelijkheden in het Bekken van Parijs zo langzamerhand uitgeput raken, is, net als in 2007, tijdens de paasdagen het Loirebekken bezocht. De weersvooruitzichten waren niet geweldig, maar dat viel achteraf erg mee. Een kleine groep van 14 enthousiaste deelnemers heeft van 10 tot en met 13 april de volgende vindplaatsen bezocht: Pauvrelay, Ferriere Largon (Le Verdaux) en Manthelan. Deze excursie was mogelijk dankzij het voorbereidende werk van Len Vaessen, die de toelatingen voor de ontsluitingen heeft geregeld. Een select gezelschap heeft ook enkele vindplaatsen ten westen van Tours bezocht. Deze vindplaatsen zijn bekend vanwege vis- en zoogdierresten. In het juninummer van Afzettingen staat een boeiend excursieverslag. De strandexcursie naar Rockanje op 7 november is afgelast en uitgesteld naar 2010 omdat de suppleties nog niet waren begonnen. Als alternatief was voor 14 november een strandexcursie naar ’s Gravenzande op touw gezet. Helaas is deze excursie wegens de slechte weersomstandigheden eveneens afgelast en uitgesteld naar 2010.