In 2009 verscheen Cainozoic Research 6. Het was een unicum want het nummer was in kleur om een artikel over pliocene haaientanden met kleurplaten van de hand van Franco Cigala et al. en een van Malcolm Symonds over Neritidae uit het Eoceen van Engeland te kunnen accomoderen. Daarnaast waren er in deze uitgave bijdragen over eocene zoogdiertanden uit Zuid Engeland, vertebraten fauna’s uit Kenia, Placuna’s uit het Mioceen van India, en een artikel over tropisch Amerikaanse Neritidae. Het jaar 2009 heeft ook het einde van de jarenlange rechtstreekse samenwerking met de uitgeverij van Wim Backhuys betekend. Wim heeft zijn uitgeversactiviteiten verlegd en we hebben onderdak gevonden bij de Duitse uitgever Margraf Publishers in Weikersheim.