De website heeft in de loop van het jaar 6 grotere updates ondergaan. Hieronder een overzicht van de hoofdzaken; • Onderhoud van de pagina’s onder Activiteiten heeft bestaan uit het bij werken van de aankondigingen van excursies en bijeenkomsten (inclusief plaatsing van de convocatie). Verder zijn fotoverslagen geplaatst van de paasexcursie naar Frankrijk en de Mill-actie te Boxtel. Aan het fotoverslag over Miste zijn foto’s toegevoegd waarop te zien is hoe de locatie er nu uit ziet. • De pagina met de Opmerkelijke vondsten is bij gewerkt met de vondsten zoals deze in Afzettingen zijn gepubliceerd. In totaal staan er nu 28 van deze vondsten op de website. • Door het hele jaar heen heeft op de pagina Periodieken steeds de inhoudsopgave van het laatst verschenen nummer van Afzettingen en van de laatste CR gestaan. Voor CR is de inhoudsopgave (vanaf 1995) bijgewerkt. • Een soortenlijst van de kleine zoogdieren van de stranden van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden is toegevoegd op de pagina Geologie. Enkele andere soortenlijsten zijn geupdated. Verder is de geologische tijdschaal bijgewerkt met de laatst bekend geworden ‘golden spikes’. • Op de pagina Bibliotheek is een bijgewerkte versie van de catalogus geplaatst. • Alle links zijn nagelopen of ze nog werken. Van iedere niet werkende link is geprobeerd vast te stellen wat de goede link is. Op basis van het resultaat is de link gewijzigd of verwijderd. De statistieken geven een wat lager bezoek van de website aan. Een echte oorzaak laat zich uit de beschikbare data niet herleiden. Opmerkelijke vondsten en Activiteiten bleven de meest bezochte pagina’s. Geologie met daarbij stratigrafie en paleogeografie trokken ook de nodige bezoekers.