Deze bijeenkomst, met de geologie van de Noordzee als thema, wordt tezamen met de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren gehouden in Naturalis in Leiden. Zie de bijgevoegde convocatie.