Nederland is, zoals de meeste WTKG-ers maar al te goed zullen weten, niet erg rijk bedeeld met goede fossiel-vindplaatsen. Erger nog, je kunt ze op de vingers van één hand tellen. Het is niet voor niets dat velen van ons de keuze van hun vakantiebestemming laten afhangen van de vondstmogenlijkheden aldaar. Toch heeft ons vlakke kikkerlandje een paar plaatsen waar wel degelijk leuke dingen gevonden kunnen worden. Eén van die plaatsen is zandzuigerij ‘de Kuilen’ bij Mill. Door de ligging op de Peelhorst liggen laat-miocene groenzanden hier vrij dicht onder het oppervlak, slechts bedekt door een aantal meters rivierzand en -grind. Rijkswaterstaat gebruikt dit materiaal als ophoging bij de aanleg van wegen. De winning vindt plaats met een zandzuiger in een plas die ’s zomers als recreatieterrein wordt gebruikt. Het zand wordt opgespoten in bekkens, en vandaar met vrachtwagens afgevoerd.