Venus (Dosina) casina casina Linné, 1758, Astarte fusca incrassata Janssen & Van der Slik, 1974 non Brocchi, 1814, Parvicardium cf. minimum (Philippi, 1836), Portlandia intermedia Van Regteren Altena et al., 1962 (pars non Sars, 1865), Yoldia arctica – auct. Voor de beginnende fossielenliefliebber smeken deze afschrikwekkende ‘bezweringen’ om uitleg. Waarom staat er bijvoorbeeld ‘(Philippi, 1836)’ achter en waarom staat die bij de ene soort tussen haakjes en bij de andere niet? Wat betekent cf. en wat is ‘non Brocchi’? Het is niet mogelijk om de natuur precies in hokjes in te delen. Maar als je erover wil communiceren met anderen, is een poging daartoe toch verrekte handig. Dat besefte Carl von Linné zo halverwege de 18e eeuw en in 1758 wordt het boek ‘Systema naturae’ uitgebracht. Linné ordende in dit monnikenwerk alle levende organismen die hij kende in een systeem. Dat boekwerk is de grondslag van de systematiek zoals die nu wordt gebruikt en ook die van de nomenclatuur.