De publicaties zijn naar verschijningsdatum gerangschikt. De opmerkingen onder de publicaties zijn van de hand van Adri Burger. Bij de in dit overzicht voorgestelde naamsveranderingen is niet altijd commentaar gegeven hoe dit te beoordelen. Soms komen vrij tegenstrijdige veranderingen voor, die niet altijd correct lijken te zijn. Dit betekent, dat deze lijst met de nodige voorzichtigheid moet worden bekeken.