Laatste nieuws van Jean-Jacques Claderes over de groeve bij St. Martin d’Oney waar in februari van dit jaar een fossielenzoeker dodelijk verongelukte. Het is nog steeds verboden om in de groeve naar fossielen te zoeken. Er zijn echter voorstellen aan de directie gedaan om fossielhoudend sediment buiten de groeve te storten; er zou dan buiten de groeve gezeefd kunnen worden. Verder is Jean-Jacques bezig een museum in te richten waar vondsten uit de groeve tentoongesteld kunnen worden. Hij hoopt daar eind van dit jaar mee klaar te zijn