Hierbij hebben wij het genoegen het eerste nummer van een speciale serie aan te kondigen onder de naam ‘Staringia’. Deze naam is gekozen als een hulde aan Dr. W. C. H. Staring, de grondlegger van de geologische wetenschap in Nederland. Het ligt in de bedoeling deze plaatwerken, die als een determinatie hulpmiddel zijn op te vatten, in de toekomst door meerdere te laten volgen.