In 1969 werd in Maastricht het Eerste Internationale Vuursteensymposium gehouden. Dit gebeurde ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw, die toen sinds 5 jaar onderzoek verrichtte in de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt-St. Geertruid. De werkzaamheden werden, op enkele detailonderzoeken na, in 1972 afgesloten. De prehistorische vuursteenmijnen zijn gelegen tussen de dorpen Rijckholt en St. Geertruid op de rechter Maasoever, 60-70 m boven het huidige Maasbed. Het opgravingsterrein ligt in het natuurreservaat Savelsbos en het prehistorische mijnveld heeft een oppervlakte van ca. 15 ha. Afgebouwd werd een vuursteenbank uit de Gulpense kalksteen (Cr 4).