In 1969 was ik tijdens het Eerste internationale symposium over vuursteen, te Maastricht, in de gelegenheid een nieuwe lithostratigrafische indeling van het Boven-Krijt en de Dano-Montien kalksteen ten westen van de Maas aan te bieden, (Felder 1971 en 1975a), die gebaseerd was op een reeks van lithologische kenmerken. Nu kan ik het zelfde doen voor het gehele gebied, zowel ten westen als ten oosten van de Maas, tabel 1. Uitgaande van de regels opgesteld door het 24e Int. geol. congress, in 1970 te Montreal (Hedberg 1970), zijn de van ouds bekende formatienamen, voor zo ver als nodig, aangepast. Voor zo ver als geen duidelijke definitie van de formaties bestond is deze opgesteld, waarbij de onder- en bovengrens is vastgelegd. Voor iedere formatie is verder een type-gebied aangewezen (Felder 1975 b). In tabel 2 is een overzicht gegeven van de benaamde formaties en de meest gangbare oude, niet exact gedefinieerde, benamingen.