Tijdens de avondzitting houdt Dr. W. F. M. Kimpe, van de Rijks Geologische Dienst een korte inleiding ter voorbereiding op het bezoek aan de tentoonstelling ‘Vuursteen geologisch bekeken’ die ingericht is in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Vervolgens begeeft het gezelschap zich naar dit museum waar op een zeer duidelijke wijze de geologische aspecten van vuursteen worden getoond, met een fraai uitgevoerde gids van 28 pagina’s als handleiding. Een door het gemeentebestuur van Maastricht georganiseerde ontvangst, waarbij de burgemeester en enige wethouders en raadsleden aanwezig zijn, wordt op hoge prijs gesteld en de internationale verbroedering neemt een aanvang.